ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Telstar12 در 15 درجه غربی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

هیسپن تی وی، پرس تی وی، آی فیلم انگلیسی

ندارد

فرکانس : 10980 مگا هرتز
پلاریزاسیون :افقی
نرخ سمبل : 45000
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : 5/6

Frequency : 10980 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 45000 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : 5/6