ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Paksat1R در 38 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

سحر اردو

ندارد

فرکانس : 4060 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : 23000
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 5/6

Frequency : 4060 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 23000 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 5/6