ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Optus D2 در 152 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

پرس تی وی و آی فیلم انگلیسی

ندارد

فرکانس : 12519 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 22500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 5/6

Frequency : 12519 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 22500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 5/6