اخبار ماهواره

جدول زمانی قطع سیگنال های ماهواره ای به علت اختلالات خورشیدی پاییزی

با توجه به نزديکي تعادل پاییزی و موقعيت خورشيد نسبت به زمين، ماهواره ها دچار تداخل خورشیدی می گردند. بالطبع ماهواره های مورد استفاده در صدا و سيما نیز مورد تداخل قرار می گیرند. بروز این پدیده در ايستگاههاي ماهواره اي سازمان به شرح جدول پیوست مي باشد. بنابراين در مدت زمان ذکر شده ايستگاههاي زميني سيگنالي از ماهواره دريافت نخواهند کرد و لاجرم شبکه هاي ماهواره اي نيز قطع خواهند بود. لازم به ذکر است که مدت زمان محاسبه شده بر مبناي ديش 8/1متري سنجيده شده و تقريبي مي باشد. مدت زمان قطعي بسته به کيفيت تجهيزات دريافتي ممکن است تغييراتي داشته باشد. در ضمن اين پديده در ايستگاههاي زميني با توجه به موقعيت جغرافيايي آنها تکرار خواهد شد.

با توجه به نزديکی تعادل پاییزی و موقعيت خورشيد نسبت به زمين و ماهواره‌های مورد استفاده در صدا و سيما، بروز اختلال خورشيدی در ايستگاههایی ماهواره‌ای سازمان به شرح زير می‌باشد:

برای دانلود لیست زمان بندی قطعی ها بر روی این لینک کلیک نمایید.