اخبار ماهواره

جدول زمانی قطع سیگنال های ماهواره ای به علت اختلالات خورشیدی بهاری

با توجه به نزدیکی تعادل بهاری و موقعیت خورشید نسبت به زمین و ماهواره های مورد استفاده در صدا و سیما، اختلال خورشیدی در ایستگاههای ماهواره ای سازمان به شرح زیر می باشد:
اختلال بر روی ماهواره اینتلست 902 در تهران از ساعت 11:22(به وقت تهران) روز چهارشنبه 12/12/1391 سال جاری آغاز می شود و تا روز شنبه 20/12/1391 در ساعاتی که در جدول زیر آمده ادامه دارد.
اختلال بر روی ماهواره عربست 26 درجه از 12/12/1391 تا 20/12/1391 از ساعت 14:03 تا 14:18 تحت تاثیر تعادل بهاری قرار می گیرد.
بنابراین در مدت زمان ذکر شده ایستگاههای زمینی سیگنالی از ماهواره دریافت نخواهند کرد و لاجرم شبکه های ماهواره ای نیز قطع خواهند بود. در ادامه جدول زمان قطع برنامه ها در برخی نقاط کشور نیز آمده است.
لازم به ذکر است که مدت زمان محاسبه شده بر مبنای دیش 1.8متری سنجیده شده و تقریبی می باشد.مدت زمان قطعی بسته به کیفیت تجهیزات دریافتی ممکن است تغییراتی داشته باشد.در ضمن این پدیده در ایستگاههای زمینی با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها تکرار خواهد شد.جهت دریافت اطلاعات کامل جدول قطعی بدر 5 بر روی این لینک کلیک نمایید

جهت دریافت اطلاعات کامل جدول قطعی اینتلست بر روی این لینک کلیک نمایید