اخبار ماهواره

تغییر فرکانس پرس تی وی روی ماهواره گلکسی19

شبکه پرس تی وی روی ماهواره Galaxy 19 تغییر فرکانس داد.

برای دریافت این شبکه باید از فرکانس :

Frq : 12028 MHZ - Pol : H - FEC : 3/4 - Symbolrate : 21991 ksym/sec - MODCODE : DVBS-QPSK-3/4

برای اطلاع از جزییات بیشتر بر روی این لینک کلیک کنید