اخبار ماهواره

راه اندازی ماهواره عربست 5 سی ، با 39 شبکه تلویزیونی و رادیویی

24 شبکه تلویزیونی و 15 شبکه رادیویی روی ماهواره Arabsat 5C در 20 درجه شرقی، راه اندازی شد.

شبکه های تلویزیونی عبارتند از : شبکه یک، شبکه دو، شبکه سه، شبکه چهار، شبکه تهران، شبکه خبر، شبکه آموزش، شبکه قرآن، شبکه مستند، شبکه بازار، شبکه شما، شبکه جام جم 1 و 2 و 3، شبکه آی فیلم، شبکه پرس تی وی، شبکه نمایش، شبکه ورزش، شبکه پویا، شبکه سلامت، شبکه تماشا، شبکه الکوثر، شبکه سحر 1 و 2 و شبکه های رادیویی عبارتند از: ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، فصلی، صدای اسلام، صدای آشنا.

این شبکه ها با پارامترهای زیر قابل دریافت هستند:

Frq:3946 MHZ - Polarization : R - Symbolrate : 30000 ksym/sec - MODCODE : DVBS2-8PSK-2/3

برای اطلاع از جزییات بیشتر بر روی این لینک کلیک کنید