ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Iransat - Badr 5 در 26 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

تابان، آفتاب، کرمان، خلیج فارس، همدان، فارس، دنا، جهانبین، خوزستان، اشراق، آذربایجان، باران، سمنان، قزوین، بوشهر، اصفهان، افلاک، هامون، نور

یزد، مرکزی، کرمان، بندرعباس، همدان، فارس، یاسوج، شهرکرد، خوزستان، زنجان، رشت، سمنان، قزوین، بوشهر، قم، اصفهان، لرستان، زاهدان، رادیو برونمرزی رشت

فرکانس : 12283 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 30000
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 7/8

Frequency : 12283 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 30000 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 7/8

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن ، مستند، شما، نمایش، آی فیلم، پرس تی وی، ورزش، کودک و نوجوان، سلامت، نسیم، سوم اچ دی، امید، الکوثر، پرس تی وی اچ دی، آی فیلم اچ دی، رادیو نما ایران، رادیو نما جوان، رادیو نما آوا، رادیو نما قرآن، رادیو نما نمایش، رادیو نما تلاوت، رادیو نما پیام، رادیو نما بهاران، رادیو نما صبا، رادیو نما اقتصاد، رادیو نما فرهنگ، رادیو نما گفتگو، رادیو نما تهران، رادیو نما سلامت، رادیو نما ورزش، ایران کالا

ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، رادیو صبا، سرویس جهانی رادیو انگلیسی، تلاوت، گفتگو، رادیو بهاران

فرکانس : 11880 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11880 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن ، مستند، ،سحر اردو، آی فیلم

ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ ، ورزش ، رادیو بهاران

فرکانس : 11900 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 11900 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

تابان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آفتاب، کرمان، خلیج فارس، ایلام، مهاباد، کرمانشاه، کردستان، همدان، فارس، دنا، جهانبین، البرز، خوزستان، اشراق، آذربایجان، سهند، سبلان، باران، گلستان، طبرستان، سمنان، قزوین، بوشهر، اصفهان، افلاک، هامون، نور، آبادان، آی فیلم، پرس تی و ی، سحر آذری، سحر اردو، سحر کردی، الکوثر

یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مرکزی، کرمان، بندرعباس، ایلام، مهاباد، کرمانشاه، کردستان، همدان، فارس، یاسوج، شهرکرد، البرز، خوزستان، زنجان، آذربایجان، تبریز، اردبیل، رشت، گرگان، ساری، سمنان، قزوین، بوشهر، قم، اصفهان، لرستان، زاهدان، آبادان، برون مرزی خراسان رضوی، برون مرزی گلستان، سرویس جهانی رادیو 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7

فرکانس : 12302 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : 32000
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 32000 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیوی

پرس تی وی، آی فیلم عربی، آی فیلم، افق، جام جم، سحر اردو، سحر کردی، سحر آذری، سحر بوسنی، الکوثر

سرویس جهانی رادیو 1و2و4و5و6و7

فرکانس : 12322 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 30000
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 2/3

Frequency : 12322 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 30000 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 2/3