ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Intelsat20 در 68/5 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

آی فیلم انگلیسی، پرس تی وی

ندارد

فرکانس : 12722 مگا هرتز
پلاریزاسیون :افقی
نرخ سمبل : 26657
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا :2/3

Frequency : 12722 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 26657 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : 2/3