ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Hispasat1E در 11 درجه غربی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

هیسپن تی وی

ندارد

فرکانس : 12092 مگا هرتز
پلاریزاسیون :افقی
نرخ سمبل : 30000
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 12092 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 30000 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : 3/4