ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Galaxy در 97 درجه غربی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

آی فیلم، خبر، جام جم

رادیو ایران، رادیو معارف، رادیو قرآن، سرویس جهانی رادیو 1و4و5و7

فرکانس : 12028 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : 21991
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 12028 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 21991 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

آی فیلم انگلیسی(I movie 2) ، پرس تی وی

ندارد

فرکانس : 11960 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 22000
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 11960 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 22000 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

هیسپن

ندارد

فرکانس : 12184 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
سمبل : 22000
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 12184 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 22000 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4