ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره eutelsat Hotbird13B در 13 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

خبر، قرآن، آی فیلم، پرس تی وی اچ دی، سحر فرانسه و انگلیسی، سحر آذری، سحر اردو، کردی، الکوثر، هیسپن ، نسیم، آی فیلم انگلیسی

ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، صبا، تلاوت، گفتگو، سرویس جهانی رادیو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7

فرکانس : 12437 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : 29900
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 12437 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 29900 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : QPSK
FEC : 3/4

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

العالم

ندارد

فرکانس : 12380 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 12380 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4