ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره eutelsat 3B در 3 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

آی فیلم عربی، آی فیلم انگلیسی، هیسپن تی وی، پرس تی وی، العالم

رادیو ایران، رادیو معارف، رادیو قرآن، سرویس جهانی 1و4و5و7

فرکانس : 11496 مگا هرتز
پلاریزاسیون :عمودی
نرخ سمبل : 9720
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 11496 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 9720 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

سحر اردو، سحر کردی، الکوثر

سرویس جهانی رادیو 1و2و4و5و6و7، استودیو 112

فرکانس : 11471 مگا هرتز
پلاریزاسیون :عمودی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 11471 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4