ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره eutelsat 25B در 25/5 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

العالم

ندارد

فرکانس : 11678 مگا هرتز
پلاریزاسیون :افقی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 11678 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4