ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Badr 5C در 20 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن، مستند، شما، بازار، نمایش، جام جم 1 و 2 و 3، آی فیلم، پرس، هیسپان، ورزش، پویا، سلامت، تماشا، سحر 1 و 2 ، الکوثر،

ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، فصلی ، صدای آشنا 3 ،سرویس های رادیو جهانی 01، 02، 04،05 ، 06 ، ندای اسلام، کتاب، دانش، تلاوت، گفتگو

فرکانس : 3964 مگا هرتز
پلاریزاسیون : راستگرد
نرخ سمبل : 30000
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 3964 MHz
Polarization : RHC
Symbol Rate : 30000 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : 3/4