ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Asiasat7 در 105.5 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

سحر اردو

ندارد

فرکانس : 3880 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 3880 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4