ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Arabsat 4 - Badr 4 در 26 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

پرس تی وی

ندارد

فرکانس : 12053 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 12053 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

آی فیلم

ندارد

فرکانس : 11900 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 11900 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4